Docent Dana Anaby gästade CHILD och berättade om PREP-strategin

Vårens sista CHILD-möte den 4 juni gästades via Zoom av docent Dana Anaby från the School of Physical and Occupational Therapy at McGill University i Kanada. Hon höll en mycket uppskattad presentation om sin forskning som fokuserar på delaktighet och välbefinnande hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt miljöns påverkan (fysiskt, socialt och institutionellt) på delaktighet.

Docent Dana Anaby

Dana har varit med och utvecklat PREP-strategin, vilken är en intervention för att öka delaktigheten bland barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. PREP står för Pathways & Resources for Engagement & Participation. Det är en 12-veckors klientcentrerad och miljöbaserad strategi, där man fokuserar på tre valda mål/aktiviteter. Det handlar om att ändra klientens naturliga miljö och/eller aktiviteten. Detta gör terapeuten tillsammans med klienten och familjen för att identifiera och implementera lösningsfokuserade strategier för att ta bort hinder i miljön och kunna öka delaktigheten i aktiviteten.

Dana presenterade sin forskning kring hur denna intervention fungerar samt bevis som stöttar att det är en bra intervention för att kunna öka delaktighet, inte bara i de valda aktiviteterna utan det verkar även kunna ge en positiv kedjereaktion genom att den kan påverka totala delaktighetsmönster i personens liv. Interventionen kan också förbättra utfall på kroppsfunktionsnivå (motoriska, kognitiva, emotionella).

Se Dana Anaby’s powerpoint presentation här Pdf, 7.7 MB. (på engelska)

2020-06-05