Ojämlikhet i välstånd och inkomst mellan länder och kopplingen till ungdomars mentala välmående

När den internationella rapporten över skolbarns hälsovanor (HBSC) släpptes inför Kristihimmelsfärd av WHO så släppte också forskare kopplade till skolbarns hälsovanor ett specialnummer i Journal of adolescent health. I en av artiklarna är docent Lilly Augustine, forskare i CHILD, en av medförfattarna. Artikeln heter: “National-Level Wealth Inequality and Socioeconomic Inequality in Adolescent Mental Well-Being: A Time Series Analysis of 17 Countries”.

Docent Lilly Augustine

Studien utgår ifrån de tre senaste mätningarna från HBSC 2010, 2014, 2018 och gjordes i 17 länder. Studien tittar på ojämlikheten mellan länderna rörande välstånd (rikedom) och inte bara ojämlikheter i inkomst, genom att lägga samman data rörande ungdomars livskvalitet, psykologiska och somatiska symptom. Ett mått på socioekonomiskt status användes för att skapa en slope (lutning, en statistisk term inom regression) av ojämlikhet kombinerat med information på landsnivå rörande ojämlikheter i inkomst och välstånd.

Resultatet visade att högre ojämlikhet i välstånd associerades med färre psykologiska och somatiska symptom, medan högre nivåer av ojämlikhet i inkomst associerades med mer psykologiska och somatiska symptom. Det fanns större skillnader i psykologiska symptom och livskvalitet mellan hög- och låginkomstgrupper i länder med högre ojämlikhet i inkomst. Relationen mellan dessa grupper i länder med hög ojämlikhet i välstånd rörde snarare somatiska symptom, men denna relation var svag.

Det innebär alltså att en omfördelning av inkomst på nationell nivå kan minska socioekonomiska ojämlikheter i ungdomars mentala hälsa. Däremot behövs ytterligare forskning kring rollen av rikedom.

Läs hela artikeln här

Referens: Dierckens, M., Weinberg, D., Huang, Y., Elgar, F., Moor, I., Augustine, L., Lyyra, N., Deforche, B., De Clercq, B., Stevens, G. W. J. M., & Currie, C. (2020). National-level wealth inequality and socioeconomic inequality in adolescent mental well-being: a time series analysis of 17 countries. Journal of Adolescent Health, 66(6), S21-S28. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.009

Vill du veta mer kontakta Lilly Augustine

2020-06-17