CHILD-professor prisad

Jönköping Universitys hederspris Per Risberg-stipendiet, går i år till professor Nerrolyn Ramstrand för betydande insatser för stärkt samverkan och internationalisering mellan JU och näringsliv samt offentliga organisationer. Välförtjänt, säger vi inom CHILD.

CHILD-professor Nerrolyn Ramstrand

Kommittén för Per Risbergs Minnesfond har valt att dela 2021 års stipendium till Nerrolyn Ramstrand, professor vid Hälsohögskolan, med följande motivering:

Nerrolyn Ramstrand är en av nyckelpersonerna i Hälsohögskolans arbete med partnerskap gällande både näringsliv och offentliga aktörer. Det är inom området "Prosthetics and Orthotics" som Nerrolyn bidrar med aktuell forskning i projekt med både svenska och utländska företag.

Hennes forskningsområde har stor inverkan i samhället för att förbättra livet för personer med proteser, där hon aktivt involverar dessa personer i lösningarna. På den offentliga sidan har det bland annat varit ett mångårigt samarbete med den svenska polisen för att optimera bekvämlighet och funktion för deras utrustning.

Hon är också en profil för JU internationellt som deltagare och föreläsare i projekt med utländska universitet och internationella organisationer, bland annat WHO. Som rådgivare i internationaliseringsfrågor inom JU bidrar hon också till den internationella utvecklingen för hela JU och stärker varumärket för JU i den akademiska världen.

Nerrolyn är en stark ambassadör för Jönköping University och en förebild i sitt engagemang med omgivande samhälle.

Mer om Nerrolyn Ramstrands forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-09-01