CHILD-partner först med anpassad digitalisering för studenter med funktionsnedsättning

Forskaren Alecia Samuels vid University of Pretoria är först i Sydafrika med att via programvaran Blackboard Ally kunna specialanpassa digital undervisning för studenter med hörsel- eller synnedsättning. Hon har också utvecklat en lathund i programmet för föreläsares lektionsplanering, allt för att fler ska kunna vara inkluderade i undervisningen.

All undervisning under det senaste 1, 5 året, har genomgått en digital revolution. Många pedagoger har utvecklat en specialkompetens och blivit skickliga inom området, men nu är det dags att ta undervisningen ett steg längre. Precis som fysiska lokaler behöver vara specialanpassade för funktionsnedsättning, behöver också det digitala utrymmet vara det.

Alica Samuels, forskarpartner och affilierad till CHILD säger i en pressrelease:

- De flesta av oss tänker att studenter med funktionsnedsättning enbart stöter på fysiska hinder (på högskolan), liksom handikapparkering, lokaler och rullstolsramper. Men sällan tänker vi på om de har en jämlik förmåga och tillgång i det digitala utrymmet. Studenter med synnedsättning har till exempel svårt med grafik och rörliga bilder, och de med hörselnedsättning kämpar med ljud-, video- och multimediamaterial. De behöver direkt-textning för att underlätta lärandet.

Alecia Samuels har också utvecklat lathundar både för lärare och studenter.

- Jag har utvecklat en online-självstudie "Digital tillgångs-kurs" som ger föreläsare kunskap och redskap för att bättre anpassa föreläsningar så att alla kan ta till sig innehållet. Jag har även utvecklat motsvarande för studenten.

Bra gjort!, säger vi i CHILD och hoppas att kunna återkomma här på hemsidan med innehåll från lathundarna. Det är tips vi alla behöver tänka på!

Läs University of Pretoria:s pressrelease Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För mer information, kontakta Alecia Samuels

2021-09-09