Världsomspännande forskning om delaktighet och välmående för barn med funktionsnedsättning samlad i ny bok

Nyligen kom en sammanställning av internationella vetenskapliga artiklar inom området barn med funktionsnedsättningar och deras delaktighet och välmående. Redaktörerna Dana Anaby (docent, McGill University, Kanada) och Mats Granlund (professor, Jönköping University) har samlat 14 vetenskapligt granskade artiklar inom området.

Bild på boken som artikeln handlar om. Den är grön.

Bokens bidrag kommer från hela världen med forskning genomförd i höginkomstländer som Kanada, Nederländerna, Israel, Taiwan, Hong-Kong men också låginkomstländer som Indien och Sydafrika. Först publicerades bokens innehåll i ett specialnummer av International Journal of Environmental Research and Public Health, men nu finns de alltså samlade i boken; Participation and Well Being Among Children and Youth With Childhood Onset Disabilities.

I förordet säger redaktörerna att;

"Det är tydligt att vårt fält är på väg att röra sig ifrån typiska hjälpmedelsbaserade insatser och habiliteringsövningar till verkliga vardagsövningar mitt i barnets vardag. Något som är både meningsfullt för barnet, bygger barnets kapacitet och uppmuntrar hälsa och välmående."


Du hittar boken här:

Open Access
ISBN 978-3-0365-1444-4 (Hbk); ISBN 978-3-0365-1443-7 (PDF)
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-1443-7

2021-11-03