Doktorand Åsa Gamgam Leanderz passerade halvtid

Den 18 november hade doktorand Åsa Gamgam Leanderz sitt 50%-seminarium. Det betyder att hon kommit halvvägs i sitt doktorandarbete - och att hon blev godkänd att fortsätta sin väg mot doktorshatten.

Doktoranden berättar om sitt arbete och visar power point-bilder i en konferenslokal.

Åsa Gamgam Leanderz försvarade framgångsrikt sitt arbete.

Åsa Gamgam Leanderz arbete Existential health and wellbeing within transition to parenthood luslästes och granskades av den externa granskaren Christina Nilsson, Högskolan i Borås, samt av de interna granskarna från Jönköping University; Frida Lygnegård (CHILD) och doktorander Sophie Mårtensson (CHILD) samt Johanna Falck.

Åsa Gamgam Leanderz blev godkänd i sitt arbete och får fortsätta sin väg mot en doktorsgrad. Gamgam Leanderz är doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University, och forskningen berör den existentiella hälsan.

Doktorandprojektets övergripande syfte är att undersöka existentiell hälsa och välbefinnande hos föräldrar under övergången till föräldraskap samt att undersöka barnmorskors förståelse av existentiell hälsa och välbefinnande relaterat till föräldraskap.

Läs mer om Åsa Gamgam Leanderz forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-11-25