Vetenskapsrådet beviljar 2,6 miljoner kronor till forskare på Hälsohögskolan

Professor Nerrolyn Ramstrand har under många år arbetat med att stödja ortopedtekniska projekt i låg- och medelinkomstländer i Afrika och Asien. Nu har hon och en grupp internationella forskare fått medel från Vetenskapsrådet för att utveckla ett påbörjat arbete i Kambodja.

Forskaren Nerrolyn Ramstrand på plats i Kambodja. Hon hjälper barn med proteser.

Professor Nerrolyn Ramstrand på plats i Kambodja under pilotprojektet som föregick det projekt med mental-screening som nu inleds.

Forskningsprojektet i Kambodja går ut på att stödja mental hälsa hos personer med fysiska funktionsnedsättningar. Regionen har haft de högsta andelarna funktionsnedsatta i världen till följd av politiska konflikter som lämnade landet med en mängd landminor på 1960–70-talen. Dessa har sedan legat kvar i årtionden och skadat en stor del av befolkningen.

- Individer med funktionsnedsättning står inför många hinder i låg- och medelinkomstländer, förklarar Nerrolyn Ramstrand.
- Det kan vara begränsad tillgång till vård, utbildning och arbetsmarknad. Tillsammans utgör dessa hinder en större risk att en person kommer att leva i fattigdom.

Människor som har en funktionsnedsättning har också en större risk att uppleva ett sekundärt hälsoproblem, fysiskt eller mentalt. Dessa människor är ofta bland de fattigaste av de fattiga. Därför kommer forskarna att vända sig mot de fattigaste och mest utsatta individerna med en kombination av fysiska och psykiska störningar.

- Vårt övergripande mål är att utveckla och genomföra ett hållbart screening- och stödprogram för personer med fysiska funktionsnedsättningar som också har psykiska problem och därigenom förbättra deras hälsa och välbefinnande. Vi tror att projektet kan öka möjligheten för dem att delta i samhället på ett mer jämlikt vis och minska risken för att de lever i fattigdom, säger Nerrolyn Ramstrand.
- Vi vill senare också kunna överföra programmet för användning i andra låg- och medelinkomstländer. Då kan fler bli hjälpta.


För mer information, kontakta Nerrolyn Ramstrand

Medsökande i projektet är:
Dr. Paul Best, Queen’s University, Storbritannien
Nil Ean, Lecturer, EMDR Association Cambodia
Sisary Kheng, Masterexamen, Exceed-Worldwide
Dr. Alan Maddock, Trinity College Dublin, Irland

Text Cecilia Allegrind CHILD.

2021-12-06