I skärlinjen mellan funktionsnedsättning och mobbning drabbas den psykiska hälsan

Forskaren Lilly Augustine har länge forskat om mobbning och i relation till barn och ungdomar med en funktionsnedsättning. I en ny antologi från Högskolan i Kristianstad bidrar hon med ett kapitel i ämnet. Boken är gratis att ladda ner och innehåller läsning av yttersta vikt.

Flicka med funktionsnedsättning som sitter i rullstol

Antologin där mobbningskapitlet ingår, heter "Barnsliga sammanhang - forskning om barns och ungdomars hälsa och välmående". Den är skriven av forskare från forskningsmiljön Cyphisco i Kristianstad, där
Eva K. Clausson & Eva-Lena Einberg varit redaktörer.

Boken kom ut den 18 november 2021 och finns gratis att ladda ner i pdf-version.

Länk till Barnsliga sammanhang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilly Augustine skriver:

Att ha en funktionsnedsättning innebär en utsatthet. Det innebär ofta en situation av mindre makt, något som leder till att man har en ökad risk för exkludering, och utsatthet för mobbning. (...)

Den dubbla sårbarheten för psykisk ohälsa hos barn med funktionsnedsättning är tydlig, två riskfaktorer som funktionsnedsättning och utanförskap ökar helt enkelt risken mer för psykisk ohälsa än bara en riskfaktor.

Detta är något som hittills inte har undersökts tillräckligt och ytterligare forskning behövs. En orsak till att man inte tittat på detta är att grupperna blir så små att det är svårt att finna tillräckligt urval för longitudinella studier.

För mer information om forskning om mobbning, kontakta Lilly Augustine

2021-12-08