Ny forskningsartikel om familjer där en förälder har dövblindhet

Forskarna har studerat hur familjelivet påverkas när en förälder har dövblindhet. De kom bland annat fram till att det är viktigt att hela familjen får stöd, inte enbart den individ som berörs av nedsättningen.

Förälder som kramar och skojar med sitt barn (far och son)

Dövblindhet är kombinerad syn- och hörselnedsättning som begränsar kommunikation och möjlighet att ta del av information. Därigenom begränsas individens aktiviteter och fulla deltagande i samhället.

Eftersom tidigare forskning inte berört hur familjelivet påverkas, ville forskarna studera och beskriva familjens erfarenhet av familjelivet när en förälder har dövblindhet.

De kom fram till att framförallt kommunikationen inom och utom familjen påverkas. Den förälder som inte har dövblindhet försöker ständigt inkludera och kompensera för bristerna som dövblindhet orsakar inom familjelivet, och sätter sig själv i andra rummet för att familjelivet ska fungera. Det är därför inte enbart den dövblinda föräldern som behöver stöd utan hela familjen.

Forskarna menar alltså att vardagslivet kan underlättas betydligt genom rätt stöd, och att stödet bör erbjudas familjen som helhet.


Läs forskningsartikeln:

Björk, Maria, Wahlqvist, Moa, Huus, Karina, Anderzén-Carlsson, Agneta. (2022). The consequences of deafblindness rules the family: Parents’ lived experiences of family life when the other parent has deafblindness. The British Journal of Visual Impairment 40 (1), 18-28.

För mer information om forskningsprojektet Öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Maria Björk

2022-01-10