Fortsatt internationell samverkan kring AKK

Forskarna Maria Björk och Karina Huus har besökt Centret för kompletterande och alternativ kommunikation (CAAC) vid Universitetet i Pretoria, Sydafrika. Detta för att fortsätta det mångåriga samarbetet med att utveckla metoder för att ställa forskningsfrågor med alternativ kommunikation direkt till barn med funktionsnedsättning.

Alla barn har rättigheter

Alla barn har en rättighet att bli hörda i frågor som gäller deras eget liv och delaktighet däri. Forskarsamarbetet mellan Jönköping University och Universitetet i Pretoria arbetar därför med alternativ kommunikation för att alla barn ska kunna medverka i undersökningar som gäller dem - oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

Pratar med bilder

Ett pratande underlägg

I projektet "Picture My Participation" kan barnen använda bilder som de lägger på en "pratande matta" (Talking Mat) och får därigenom berätta om sina liv och tycka till i vad de behöver för stöd.

Forskningsbesöket i Sydafrika fokuserade just på delaktighet för barn med funktionsnedsättning, och utvecklingen av instrumentet som mäter delaktighet. Tillsammans med professor Shakila Dada och fil.doktor Alecia Samuels i Pretoria implementeras alternativ kommunikation i form av bilder och metoden "Talking mats" för att kunna prata med barn som behöver bildkommunikation som en förstärkning eller ersättning för talat språk.

Fler samarbeten på gång

Maria Björk och Karina Huus föreläser

Forskarna arbetade med ytteligare ett projekt samt föreläste på en konferens under sina dagar i landet.

- Sydafrikavistelsen fokuserade också på att utveckla det mångåriga projektet "Collaborative Online International Learning (COIL) - Ethilcal discussions online” där mastersstudenter från Sverige och Sydafrika diskuterar just forskningsetik utifrån olika frågeställningar och fallbeskrivningar, berättar Maria Björk.

- Vi har även deltagit i konferensen SASUF Goes Digital, där vi höll föreläsningen "Picture my Participation – application in different cultures with persons with different disabilities”, säger Karina Huus.

Föreläsningen gavs som en del i workshopen ”Implementation of app interventions in different settings with diverse populations”, vilken arrangerades av barnforskarna docent Stefan Nilsson, Göteborgs universitet och fil.dr. Ensa Johnsson, Unisa University, Sydafrika, med vilka Maria Björk och Karina Huus också samarbetar.

Nu fortsätter forskningssamarbetet över internet till dess man ses nästa gång.

Läs mer om STINT-projektet Picture My Participation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta forskarna: Maria Björk samt Karina Huus

2022-10-07