Offentlig föreläsning om funktionshinder och arbete

Forskarna Radu Dinu och Staffan Bengtsson ger en offentlig populärvetenskaplig föreläsning den 1 december om funktionshinder och arbete i ett internationellt och historiskt perspektiv. Alla är välkomna!

Staffan Bengtsson

Radu Harald Dinu

Föreläsningen ges den 1 december på Högskolan för lärande och kommunikation i sal Hc113, samt direktsänd via Youtube. Tiden är 18:30-19:30 ca.

Staffan Bengtsson & Radu Dinu, lektor i socialt arbete respektive historia, håller sin föreläsning "Funktionshinder och arbete – internationella utblickar i ett historiskt perspektiv".

Hur har arbetets centrala roll under 1900-talet kommit att påverka personer med funktionsnedsättning? Och vilka skillnader fanns det mellan statssocialistiska och liberal-demokratiska samhällen? Den typen av frågor är något som står i centrum för den forskning som Staffan Bengtsson, docent i handikappvetenskap och Radu Harald Dinu, lektor i historia, bedriver inom forskningsfältet funktionshinder och historia.

Här hittar du länken till information, samt direktsändning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangör: Jönköping University

2022-11-23