Filmad föreläsning: Mobbning och psykisk ohälsa för skolbarn

Docent Lilly Augustine forskar om relationen mellan mobbning och psykisk ohälsa för skolbarn, och har ett särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar.

 

Folkhälsomyndigheten gav i våras ett webbinarium där forskare presenterade resultat kring hur skolfaktorer, mobbning och fysisk aktivitet påverkar barns och ungas mående. Även familjens socioekonomiska villkor samt nyanlända och asylsökande barns och ungas uppväxtvillkor belystes. Resultaten diskuterades i panelsamtal med myndigheter och organisationer. 

CHILD-forskaren Lilly Augustine deltog och här kan du ta del av hennes bidrag i efterhand (ca 30 min).

Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn, med ett särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar

I Folkhälsomyndighetens regi, 28 april 2022, under konferensen "Uppväxtvillkorens betydelse för barns och ungas psykiska hälsa i Sverige och övriga Norden".


Läs mer om förhållanden mellan mobbning och psykosomatisk problematik hos barn med funktionsnedsättningar i Sverige och Finland (vetenskaplig artikel från maj 2022)
The association between self-reported psychosomatic complaints and bullying victimisation and disability among adolescents in Finland and Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Lilly Augustine

2022-11-24