Internationell artikel med svensk medförfattare bland de mest betydelsefulla år 2022 inom området barn, unga, mobbning och ohälsa

I tidskriften Journal of Adolescent Healths första nummer 2023, skriver redaktionen om de tolv artiklar som varit av mest betydelse för området ungdomar, mobbning och ohälsa under året 2022. En av de tolv är medförfattad av CHILD-forskaren Lilly Augustine som länge forskat om barn, ungdomar och kopplingen mellan hälsa/ohälsa samt mobbning.

Det forskarna gjorde i artikeln “Gender Differences in Bullying Reflect Societal Gender Inequality: A Multilevel Study with Adolescents in 46 Countries” var att ur ett socialekologiskt perspektiv undersöka könsskillnader inom mobbning beroende på hur jämlika länderna var (Gender Inequality Index). Studien utgick ifrån Skolbarns hälsovanor som samlas in i europeiska länder, samt länder i västra delar av Asien som Ryssland, Armenien, och Turkiet samt Kanada. Med totalt 200 423 ungdomar i åldern 11–15 år kunde forskarna se en effekt av jämställdhet på medverkan i mobbning. Det vill säga hur en makrofaktor så som jämlikhet mellan könen kan påverka samspelet på skolan.

Läs mer:
The Distinguished Dozen: 2022 Journal of Adolescent Health Articles Making Distinguished Contributions to Adolescent and Young Adult Health https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(22)00758-3/fulltext

Läs mer:
Gender Differences in Bullying Reflect Societal Gender Inequality: A Multilevel Study with Adolescents in 46 Countries”. Cosma A, Bjereld Y, Elgar FJ, Richardson Cm Blz L, Craig W, Augustine L, Molcho M, Malinowska-Cieślik M, Walsh SD.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X22004633

För mer information, kontakta: Lilly Augustine

2023-02-10