Belgisk professor belyste globala perspektiv inom specialisttandvård

Samarbete berikar. Det blev många intressanta diskussioner i forskargruppen.

CHILD-forskarna har haft besök av den mångåriga samarbetspartnern professor Luc Marks från Belgien. Från en livslång erfarenhet delade han under ett seminarie med sig av ett globalt perspektiv på specialisttandvård för barn och unga med en funktionsnedsättning.

Professor Luc Marks

Professor Luc Marks är barntandläkare och professor i specialisttandvård vid Antwerpens universitetssjukhus i Belgien. Hans främsta forskningsintressen är tandvård för personer med funktionsnedsättning och han är också rådgivare för Special Olympics Special Smiles-programmet.

Samarbetet med CHILD:s forskare Malin Stensson och Johanna Norderyd går flera år tillbaka i tiden. Nu arbetar de också tillsammans med Maria Björk i ett projekt om oral hälsa för ungdomar med Downs syndrom där doktoranden Elisabete Rebotim undersöker om ungdomar med Downs syndrom får och blir erbjudna likvärdig tandvård jämfört med typiskt utvecklade barn. Samarbetet öppnar även upp för fler forskningsstudier som ämnar att förbereda både barn, föräldrar och tandvårdspersonal inför tandvårdsbesök. Globala utblickar berikar och lär oss mer om oral hälsa för de som behöver stöd för att få den.

För mer information om forskningsprojekten, kontakta Malin Stensson.

2023-03-10