Ny forskning inom habilitering

Barn med funktionsnedsättning kan medverka i planering av habilitering om metoder och kunskap förbättras hos personalen

Psykisk hälsa och delaktighet är universella aspekter av att fungera väl som människa. Barn och ungdomar med funktionshinder rapporteras relativt ofta ha lägre psykisk hälsa och delaktighet än andra barn.

Linda Sjödin är arbetsterapeut och doktorand, och undersöker hur barn själva kan medverka i planeringen av den egna habiliteringen.

- Inom habilitering planeras de flesta åtgärder i samarbete med föräldrarna men barnen själva är inte alltid med. Något de faktiskt har rätt till, menar hon.

- Om teamkompetensen ökar och metoder anpassas så ökar sannolikheten att barnen kan bli mer delaktiga i habiliteringsprocessen tillsammans med sina vårdnadshavare. I förlängningen kan det alltså leda till ökad psykisk hälsa för barn med funktionsnedsättning.

Nyligen medverkade Linda Sjödin i Arbetsterapiforum, en nationell konferens för arbetsterapeuter, för att berätta om sin forskning.

- Jag pratade om forskningen för psykisk hälsa och delaktighet i habiliteringsprocessen för barn och unga med funktionshinder, berättar hon.

- Huvudsakligen pratade jag om min första studie i avhandlingen, om varför delaktighet är viktigt, om arbetsterapeutens yrkeskunskap kontra den gemensamma kompetensen i habiliteringsteamet.

De preliminära resultaten från Linda Sjödins studie visar att flera insatser kan göras för att öka barnens delaktighet och att nyckeln till denna finns hos personalen.


För mer information, kontakta Linda Sjödin

Linda Sjödin arbetar som arbetsterapeut inom habilitering med barn och unga i Jönköping, samtidigt arbetar hon med en doktorsavhandling utifrån Jönköping University och forskargruppen CHILD. Forskningsprojektet samverkar med olika regioner och högskolor samt arbetar kring konceptet inkluderande forskning. Följ Linda Sjödin på instagram: @barnochungdomsarbetsterapeut

Läs mer om forskningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-03-24