Lek och filosofi på nätverksträff inom SNF

I veckan hade det svenska nätverket för funktionshinderforskning en träff i Luleå. Forskare från ett tiotal svenska lärosäten samlades för att prata om vad som är på gång runt om i landet.

Viktig forskning presenteras.

Helena Taubner

- Jag fastnade speciellt för två presentationer, säger Helena Taubner, lektor i specialpedagogik, som representerade Jönköping University och CHILD vid nätverksträffen.

- Vid Luleå Tekniska Universitet finns det internationella doktorandprogrammet P4Play där avhandlingsprojekten handlar om barns lek utifrån fyra olika perspektiv: People, Place, Policy och Practice. Forskarna Maria Prellwitz och Maria Larsson Lund berättade om bakgrunden till programmet och visade filmer där doktoranderna själva presenterade sina projekt. Det övergripande syftet är att öka möjligheterna till lek för barn med olika svårigheter, till exempel genom att utveckla lekplatser - både fysiska och digitala - utifrån principer om universell design.

Ett mycket viktigt projekt som ligger i tiden. Det andra projektet som Helena Taubner vill berätta om är på ett annat plan, men minst lika viktigt.

- Ylva Backman och Åsa Gardelli, också från Luleå Tekniska Universitet, berättade om ett projekt där de genomför filosofiska samtal med personer med olika funktionsnedsättningar. Samtalen kan handla om allt från meningen med livet till relationer och vardagsdilemman, och forskningsresultaten visar att samtalen bland annat leder till ett utvecklat kritiskt tänkande och förbättrad kommunikation. Hittills har deltagarna varit personer med bland annat förvärvade hjärnskador och afasi. Nu har forskargruppen fått ny finansiering från kommunen för att gå vidare med skolbarn med intellektuell funktionsnedsättning, berättar Helena Taubner.

Träffarna inom nätverket Svensk funktionshinderforskning ger inpiration och viktigt nätverkande för forskare och andra som är intresserade av att följa med forskningsfronten och utveckla kunskap för bättre vård, skola, arbetssituaiton, habilitering och livssituation för personer med funktionsnedsättning. Nästa träff med nätverket är i Jönköping i november 2023.

Mer information om nätverket finns på www.snhf.se
Kontakta Helena Taubner

2023-04-21