Disputation: Linjun Shi

Linjun Shi (Athena) försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "Participation in everyday activities for children with intellectual disability in mainland China–The Development, verification and application of the instrument ‘Picture My Participation"

Tid: 3 november 2023 kl 13:00

Plats: Forum Humanum, HHJ

Länk till avhandling: TBA

Länk för åhörare: https://ju-se.zoom.us/j/64155597343

Välkommen!

2023-10-25