Forskarseminarium om förskolan i Portugal

Docent Joana Cadima och doktorand Ana Lemos från University of Porto i Portugal, besöker oss och håller i ett seminarium under tema Den relationella och sociala miljön som kontext för barns utveckling och lärande i förskolan. Det handlar om förskolan i Portugal och den forskning som de bedriver i Porto.

Docent Joana Cadima

Doktorand Ana Lemos

Joana Cadimas forskning handlar om den sociala miljön som kontext för barns utveckling och lärande i förskolan med ett speciellt intresse för barn som lever i socialt utsatta områden. Hon arbetar bland annat med ett projekt om hur olika förskolemiljöer påverkar barns interaktion med varandra. Ana Lemos är doktorand och studerar hur förskolepersonalen arbetar med barns sociala kompetens i fri lek.

Studenter och lärare är välkomna!


Seminarium:
Den relationella och sociala miljön som kontext för barns utveckling och lärande i förskolan. Obs! Hålls på engelska.

Datum: 16 november 2023
Tid: 13:00-14:30
Lokal: Hc320, Högskolan för lärande och kommunikation

 

För mer information, kontakta professor Eva Björck

2023-11-01