Kan en app i klassrummet underlätta inkludering?

Projektet I AM (Inclusive Assessment Map) är ett HorizonErasmus + projekt som forskningsmiljön CHILD medverkar i. Projektet går ut på att skapa och testa en app som lärare kan använda för att fokusera snarare på delaktighetssituationer, än på att kompensera för enskilda tillkortakommanden. Välkommen att kostnadsfritt delta i webbinariet den 1 december där projektet presenteras.

I det Europeiska forskningsprojektet I AM har lärare och forskare tagit fram en app som kan användas av lärare för att kartlägga elevers olika behov av stöd i skolmiljön. Appen ger förslag på olika insatser som lärare i grundskolan kan ta hjälp av.

Genom litteraturstudier gjordes en kartläggning av faktorer som är viktiga för att skapa en inkluderande skolmiljö. Därefter utvecklades en modell baserad på dessa och som prövats i skolor i Österrike, Portugal, Tyskland och Belgien. CHILD har utvärderat hur användningen av modellen påverkar lärarnas arbete och inkludering i klassrummet.

Den 1 december klockan 13:00 - 15:00 hålls ett nationellt webbinarium där CHILD presenterar appen. Alla är varmt välkomna att kostnadsfritt ta del av detta spännande projekt.

Inbjudan och anmälan Pdf, 360.6 kB.

För mer information, kontakta docent Lilly Augustine

2023-11-13