Det här var CHILD 2009

Forskare inom CHILD samlades i Vadstena i december 2009 för att sammanfatta året och planera 2010. Året 2009 var ett produktivt år för CHILD. Se listan nedan: 

  • Publicerade artiklar i internationella publikationer: 28
  • Accepterade artiklar i internationella publikationer: 7
  • Vetenskapliga rapporter på svenska: 5
  • Bokkapitel i internationella böcker: 3
  • Svenska böcker och bokkapitel: 2 Swed
  • Populärvetenskapligt: 6
  • Presentationer: 31
  • Doktorasavhandlingar: 3
  • Halvtider och slutseminarier: 6
  • Utmärkelser: 3

Ladda hem den kompletta listan som PDF här

2010-01-19