Marie Golsäter och Stefan Nilsson har passerat halvtid

Stefan Nilsson och Marie Golsäter, båda doktorander vid Hälsohögskolan, passerade sin halvtid i slutet på 2009.

Stefan Nilssons forskningsarbete handlar om att utvärdera stimulering av sinnen för att reducera stress och smärta vid procedurer i barn- och ungdomssjukvård.

För närvarande arbetar Marie Golsäter med en kartläggning av sjuksköterskornas upplevelse av ett strukturerat hälsosamtal med föräldrar inom barnhälsovården.

2010-01-19