IHV inbjuder till studiedag om implementationsforskning och kvalitetsarbete

Institutionen för handikappvetenskap (IHV) inbjuder till studiedag om implementationsforskning och kvalitetsarbete. Studiedagen sker den 11 mars kl 10.00 till 16.00 på Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb220.

I dag är Evidensbaserat arbete något som framhålls inom många olika områden i vilka personer med funktionshinder är en målgrupp t ex sjukvård, habilitering, socialtjänst och skola. Evidensbaserad forskning är ofta fkuserad på att samla "bevis" för att ett visst åtgärdsprogram eller en viss behanlding fungerar och har effekt. Men sen då? Går denna kunskap att använda under "vanliga förhållanden" i vanliga åtgärdsmiljöer? Hur och vad tar professionella till sig av det som man bevisat fungerar under ideala förhållanden? Kan kvaliteten i arbetet förbättras direkt utan att man först har bevisat värdet enom randomiserade kontrollerade studier? Detta är frågor som ställs i implementeringsforskning och kvalitetsarbete.
Studiedagen kommer att ge en introduktion till implementerinsfiorskning, specielt inom områden som berör personer med funktionshinder. Möjligheter ges också till diskussioner om egna projekt med implementeringsinriktning samt till nätverksbyggande.

Medverkande föreläsare

  • Johan Thor, läkare och specialist i socialmedicin, utbildad vid Karolinska Institutet och Harvard School of Public Health, USA. Johan disputerade 2007 med avhandlingen "Getting going on getting better: how is systematic quality improvement established in a healthcare organization?: Implications for change management theory and practice" i Medical Management vid Karolinska Institutet där han också fortsatt är verksam som forskare på deltid. Större delen av sin tid lägger dock Johan sedan årsskiftet 2009 på nybildade Jönköping Academy där han är verksam som föreståndare, lärare och forskare.
  • Boel Andersson-Gäre, läkare och adjungerad professor i kvalitetsarbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Boel är barnläkare och chef för FUTURUM, Landstinget i Jönköping. Hon har länge varit aktiv i olika förbättringsaktiviteter i vården och har varit gästprofessor vid Dartmouth Medical Institute i USA. Boel är aktiv i "Bridging the Gap" som syftar till att minska klyftan mellan det man vet är bra at göra i vården och det man faktiskt gör.
  • Mia Pless är sjukgymnast och FD. Hon är för närvarande forsknings och utvecklingsansvarig inom habilitering och hjälpmedel i Uppsala Läns landsting. Mia har under flera år sysslat med implementeringsforskning med inriktning mot habilitering.

Plats: Hb220, Högskolan för lärande och kommunikation, Jököping
Tid: 10.00-16.00
Vill Du veta mer kontakta: Mats granlund mats.granlund@hhj.hj.se

2010-02-05