Välkomna på frukost och information om utbytesprogrammet GEDS inom Atlantis-programmet EU-USA

Den 9 mars kl 8.30-9.30 i sal Hc320 har vi information om GEDS. Hör Margareta Adolfsson, GEDS-stipendiat HT09, berätta om sin termin vid UNC Chapel Hill. Samtidigt bjuder vi på frukost.

Är du intresserad av att närvara vid detta informationstillfälle? Anmäl dig senast fredagen den 5 mars till ida.serneberg@hlk.hj.se.

GEDS är en unik möjlighet som berättigar utvalda studenter på master- och doktorandnivå vid HLK och HHJ till ett stipendium på 4000 Euro för studier och fieldwork under en termin, samt 1000 Euro för resor,  vid antingen University of North Carolina at Chapel Hill eller vid Vanderbilt University i Tennessee, USA. Programmet pågår från 2009 till 2012. Ett krav är att studenten/doktoranden studerar vid master eller forskarutbildning.

GEDS, "Global Education and Developmental Studies", syftar till att utveckla och stärka praktiken och den vetenskapliga basen för stöd och service till barn i behov av särskilt stöd och deras föräldrar.  GEDS ska bidra till att förbereda för yrkesverksamhet och ledarskap genom tvärkulturell utbildning, forskning och internationella erfarenheter. GEDS syftar också till att etablera ett kontinuerlig samverkan mellan lärare/forskare och doktorander/studenter. 

GEDS vänder sig till studenter och doktorander inom förskole/skolområdet och andra verksamheter som arbetar med barn i behov av särskilt stöd och deras föräldrar ur ett brett perspektiv.

Känn dig välkommen!

2010-03-02