Koppling mellan utredning och behandling

Professor Mats Granlund medverkade den 26 januari 2011 på den regionala inspirationskonferensen "Tillsammans för barns och ungas psykiska hälsa" i Jönköping/Huskvarna.

Modellområde psykisk hälsa barn och unga inbjöd tillsammans med Qulturum, Barndialogen och Regionförbundet till en länsomfattande konferens om barns och ungas psykiska hälsa och ohälsa. Några av Sveriges främsta föreläsare inom området gav intressanta och viktiga infallsvinklar på arbetet med barn och unga. Målgruppen för konferensen var medarbetare, chefer och politiker inom kommun, landsting, privat sektor och ideella organisationer som arbetar med barn och unga.

Ta del av professor Mats Granlunds Powerpoint-presentation "Koppling mellan utredning och behandling - vad är det?" Powerpoint, 198 kB.

2011-01-26