CHILD-projekt fick 1,4 miljoner

Jenny Wilder i förgrunden beskriver forskningsprojektet

Projektet "Barn med betydande funktionshinder: Delaktighet i familjeaktiviteter" har fått 1 406 000 kr av Allmänna Arvsfonden som fortsättningsbidrag för andra året av tre.

- Det första året genomfördes en enkätstudie med 60 familjer för att få kunskap om hur de faktiska familjeaktiviteterna ser ut och på vilket sätt barn och ungdomar är delaktiga i dem, berättar Jenny Wilder, fil. doktor i psykologi vid Hälsohögskolan i Jönköping.

- Under andra året av projektet går vi vidare med fallstudier av och med 10 familjer där vi vill undersöka hur föräldrar och personliga assistenter gör för att underlätta barnens delaktighet. Under andra året kommer vi också att ha workshops med medlemmar i föreningen JAG om delaktighet. För andra året fick vi ett ökat ekonomiskt stöd av Arvsfonden, och vi är glada att de hörsammade oss i det, säger Jenny Wilder.

Jenny Wilder och Anna Karin Axelsson, doktorand i Handikappvetenskap vid samma högskola, är de som aktivt arbetar med projektet. De planerar också en föreläsningsdag.
- Den 15 november kommer vi att ha en konferens "Barnet i familjen" på Högskolan i Jönköping, hjärtligt välkomna på den!

Vill du veta mer om projektet eller delta i konferensen? Kontakta doktorand Anna Karin Axelsson.

2011-08-10