Fem nya CHILD-doktorander

Lagom till terminsstarten välkomnar forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping fem nya doktorander i omvårdnad och handikappvetenskap.

Anna Karin Axelsson är doktorand i Handikappvetenskap vid Hälsohögskolan. Anna Karin Axelssons avhandling kommer att handla om barn med multifunktionshinder och deras deltagande i familjens aktiviteter. Avhandlingen kommer att heta "Participation in Family Activities in Children with Profound Multiple Disabilities"

Emma Carlsson är doktorand i Handikappvetenskap vid Hälsohögskolan. Den övergripande frågan i hennes avhandling är om stress kan orsaka typ 1-diabetes hos barn. Syftet är att undersöka hur psykologisk stress påverkar barns immunsystem, med fokus på typ 1-diabetes och den föregående autoimmuna processen.
 
Eva-Lena Einberg är doktorand i Omvårdnad vid Hälsohögskolan. Forskningsarbetet handlar om utvecklingen och utvärderingen av en internetbaserad digital tjänst för kamratstödjande för barn med erfarenhet av cancer. Avhandlingen kommer att heta "Peer Support Among Survivors of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia".

Johanna Norderyd är doktorand i Handikappvetenskap vid Hälsohögskolan. Johanna Norderyds avhandling handlar om oral hälsa hos barn med funktionshinder och ICF/CY. Kan helhetsbilden för tandvården för barn med funktionshinder förbättras och bättre beskrivas genom användning av ICF/CY-modellen?

Lena Olsson är doktorand i Handikappvetenskap vid Hälsohögskolan. Lena Olssons avhandling berör familjer med barn med lindrig utvecklingsstörning och deras kunskap och behov av samhälls- och habiliteringsstöd för dagliga aktiviteter och i vilken utsträckning deras behov möts.

Vill du veta mer om forskningen?
Kontakta doktoranderna direkt! (Klicka på namnet)

2011-08-11