Karin Enskär nyutnämnd professor

Forskningsmiljön CHILD har fått en ny professor. Karin Enskär, tidigare docent i Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, blev i början av september 2011 utnämnd till professor i samma ämne.

Karin Enskärs nuvarande forskning berör huvudsakligen olika aspekter av omvårdnad av barn och deras familjer. Karin ansvarar för studien "Nursing care of pain and pain management, in children with cancer", tillsammans med forskare från Sverige, Sydafrika och England. Hon är medarbetare och handledare till ett antal projekt som exempelvis "Föräldramedverkan i vården av barn med cancer", "Syskon till barn med kronisk sjukdom", "Icke-farmakologisk stress- och smärtlindring till barn vid procedursmärta" samt "Orsaker till övervikt/fetma hos barn".
Doktorsavhandlingen berörde livssituationen hos barn och ungdomar med cancer och deras föräldrar. Efter disputation i Linköping 1997, har hon fått ett flertal artiklar publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter, ett antal manuskript accepterade och andra är insända till olika tidskrifter för bedömning. Ett samarbete med forskare vid Windsor University i Kanada kring projektet "Road safety": Nursing part to support Families of road crash victims, har påbörjats. Hon är ofta anlitad som granskare i betygsnämnder av manuskript för tidskrifter och av andra forskares ansökningar. Karin Enskär kommer en del av sin tid också att arbeta vid Högskolan i Skövde, även där som professor.

2011-09-08