Nytt nyhetsbrev ute nu

Det händer många spännande saker inom forskningsmiljön CHILD. Flera gruppmedlemmar tar akademiska steg och blir professor, doktor eller licentiat. Vi har från och med hösten också 25 doktorander inskrivna. Vidare har vi deltagit i en mängd internationella konferenser och publicerat flera intressanta artiklar. Den 15 november är det dags för konferensen "Barnet i familjen" som handlar om delaktighet i familjeaktiviteter för barn med funktionsnedsättning. Kanske du ska komma då?

CHILD Newsletter #3 2011

2011-09-15