CHILD-doktorand presenterade forskning på Slottet

Varje år arrangerar Majblommans Riksförbund en diplomceremoni på Stockholms slott hos H. M. Drottning Silvia. Barnen i den skolklass eller scoutkår som sålt flest majblommor får diplom och fyra forskare får presentera sina projekt samt motta bevis på erhållna forskningsbidrag av Drottningen. I år var CHILD-doktorand Margareta Adolfsson en av de fyra forskarna.

- Ceremonin var väldigt trevlig, avspänd men samtidigt högtidlig, säger Margareta Adolfsson.

Barnen var hedersgästerna eftersom det är genom deras majblommeförsäljning som forskningsbidragen kan delas ut.
- Det var fokus på barnen som har varit duktiga och sålt majblommor och samlat in pengar så att andra barn kan få det bättre, berättar Margareta Adolfsson.
- Vi fyra forskare var där för att säga att vi var glada för att få pengar och vi berättade hur vi kan använda dem för att hjälpa andra barn.

Margareta Adolfssons forskningsprojekt heter "Bestämning av vardagssituationer för kartläggning av barns och ungdomars delaktighet". Läs mer om forskningen. Pdf, 146.1 kB.  Adolfsson disputerar den 21 oktober vid Högskolan i Jönköping.

Fyra forskare mottog diplom. På bilden från vänster: Margareta Adolfsson, Bo Lundell, H.M. Drottning Silvia, Anna-Clara Rullander samt Gunilla Sydsjö.

2011-09-21