Bättre för studenter med funktionsnedsättning

CHILD-forskarna Ann Simmeborn-Fleischer och Madeleine Sjöman har för Högskolan för Lärande och Kommunikations räkning tagit fram riktlinjer för hur högskolan ska stötta studenter med funktionsnedsättning.

Högskolan för Lärande och Kommunikation välkomnar studenter med funktionsnedsättning. Nu har man som en av de första högskolorna tagit fram en guide för undervisande personal. Högskolan har som ambition att studenter med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att bedriva högskolestudier som alla andra studenter. Med det menas att man som student med funktionsnedsättning ska få stöd som kompenserar nedsättningen.

HLK erbjuder därför olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationer på grund av funktionsnedsättningen eller åtgärder för att kompensera bristande tillgänglighet i studiemiljön på HLK.

Ladda ner guiden

2012-01-11