CHILD-doktorand disputerar

Den 9 mars kl. 13.00 disputerar Marie Golsäter i Omvårdnad vid Högskolan i Jönköping; Hälsohögskolan. Titeln på Marie Golsäters doktorsavhandling är "Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa: en utmanande uppgift"

Marie Golsäter mottar blommor vid spikningsceremonin.

Det övergripande syftet med Marie Golsäters forskningsprojekt har varit att studera och beskriva barns, ungdomars och sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtal inom barn och skolhälsovården. Syftet har också varit att studera användbarheten av "Hälsokurvan" som pedagogiskt verktyg vid hälsosamtal inom barn och skolhälsovård.

Projektet har haft sin utgångspunkt i ett länsövergripande arbete för att främja en hälsosam livsstil hos barn och ungdomar i Jönköpings län och är fortsatt en del av barndialogen som är ett arbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköping och kommunerna i länet.

Ladda ner Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa: en utmanande uppgift

2012-03-07