Föreläsningsdag om autismliknande tillstånd

Välkommen till en föreläsningsdag om autismliknande tillstånd med Theo Peeters, Hilde de Clercq och Ann Simmeborn Fleischer. Måndag den 24 september 2012, kl 9.00-16.00.

Du som på olika sätt kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna som befinner sig inom autismspektrum, tag nu chansen att få lyssna till utmärkta föreläsare som numera sällan hinner med att föreläsa i Sverige. Föreläsningarna ges på lättförståelig engelska och svenska. Läs mer

2012-05-29