CHILD-doktorand disputerade

Doktorand Gregor Maxwell och professor Mats Granlund

Den 15 juni disputerade CHILD-doktorand Gregor Maxwell. Funktionsnedsatta barns delaktighet i skolaktiviteter var ämnet.

Gregor Maxwells forskning har fokuserat på hur funktionsnedsatta barn/barn med svårigheter påverkas av sin funktionsnedsättning i skolaktiviteter och deltagande i andra aktiviteter. Han har arbetat med ramverket ICF-CY för att lättare kunna uppfatta, mäta och beskriva barnens situation.

För mer information om Gregor Maxwells forskning.

Länk till avhandlingen Bringing more to participation

2012-06-27