Lyckad sommarkurs avslutad  

Mellan den 4 och 20 juni var CHILD värd för en forskarutbildningskurs inom "early childhood intervention". Kursdeltagare och föreläsare kom från Europa, USA och Sydafrika.

Under knappt tre veckor i juni gavs forskarutbildningskursen Environmental Assessment and Intervention in Early Childhood, 7.5 credits (ECTS) på Högskolan för lärande och kommunikation. Professorer från tre amerikanska och tre europeiska universitet deltog. Från Högskolan i Jönköping deltog flera professorer, lärare, doktorander och masterstudenter. Dessutom deltog professorer och doktorander från University of Pretoria i Sydafrika. Lyssna på radioklipp i Sveriges Radio från kursen.

Kursen arrangerades i samverkan mellan CHILD tillsammans med Institutet för Handikappvetenskap (IHV) och Global Education and Developmental Studies, GEDS. GEDS är ett Atlantisprojekt (EU-USA) som koordineras för Europa från forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping. GEDS syftar till att skapa samverkan på master och forskarutbildningsnivå inom Early Childhood Intervention.

På kursens avslutningsfestligheter presenterade studenterna en trevlig tackfilm Öppnas i nytt fönster..

2012-06-27