CHILD:s höstschema 2012

Under hösten har vi CHILD-seminarier varannan torsdag. Några doktorander tar doktors- eller licentiat examen och några har sina slutseminarier. Vi fortsätter också vårt engagemang inom Institutet för Handikappvetenskap samt arrangerar en dag för autismliknande tillstånd. Välkommen att besöka oss!

2012-08-21