Sällsynt konferensdag om barn och autismliknande tillstånd

Den 24 september ordnar forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping en konferensdag om autismliknande tillstånd. Goda mötesplatser inom området barn, autism och adhd saknas. Därför har CHILD-forskaren Ann-Katrin Swärd bjudit in världsledande forskare inom området. Utbildningsradions Samtidsredaktion kommer också att spela in konferensen för senare sändning i Kunskapskanalen.

- Forskning och vardagspedagogik behöver mötas på ett helt nytt sätt om vi ska kunna hjälpa barn som har autism och adhd, säger Ann-Katrin Swärd, lärare och forskare i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping.

Konferensdagen vänder sig till dem som på olika sätt kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna som befinner sig inom autismspektrum.  

- Barn som har autism och adhd får väldigt lite stöd i förskola och skola. Det krävs ett annat sätt att möta de barnen. Det saknas pedagogisk kunskap, men det finns forskningsresultat. Nu handlar det om hur vi får forskningsresultaten att fungera i den pedagogiska vardagen. Där är det fortfarande ett stort glapp, menar Ann-Katrin Swärd.

Medverkar på konferensdagen gör:

Theo Peeters, ledande belgisk autismforskare, en av de mest kunniga och respekterade inom autism i Europa och övriga delar av världen. Theo Peeters har publicerat flertalet vetenskapliga artiklar samt författat ett stort antal böcker som har översatts till flera språk, bland annat svenska.

Hilde De Clercq, lingvist och författare till ett antal böcker, till exempel Mamma, är det där ett djur eller en människa? och Autism från insidan. Hilde De Clercq arbetar vid Opleidingscentrum Autisme och föreläser bland annat om kommunikation, om den "kognitiva stilen" hos individer som har diagnos inom autismspektrum samt om samverkan föräldrar, barn och professionella. Hilde har deltagit i ett stort antal konferenser över hela världen.

Medverkar gör också en lokal doktorand vid Högskolan i Jönköping; Ann Simmeborn-Fleischer. Även Ann Simmeborn-Fleischer har lång erfarenhet inom området samt egen forskning att visa på.

Välkomna!

För mer information, kontakta:
Ansvarig för konferensen: Ann-Katrin Swärd, tel. 070-23 80 799
CHILD:s forskningskoordinator: Cecilia Allegrind, 036-10 13 76

Mer om konferensen kl. 9.00-16.00 den 24 september: http://hj.se/hlk/samhalle-och-naringsliv/konferenser/forelasningsdag-om-autismliknande-tillstand.html

Mer om forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping:http://hj.se/forskning/forskningsmiljoer/child.html

2012-09-20