En professorsinstallation och fem doktorspromoveringar

Under en högtidlig ceremoni vid Högskolan i Jönköping den 29 september installeras en CHILD-medlem som professor och fem CHILD-medlemmar doktorspromoveras.  

Karin Enskär utsågs till professor i Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping i augusti 2011.

Margareta Adolfsson, Filosofie doktor i Handikappvetenskap, försvarade framgångsrikt sin avhandling "Applying the ICF/CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities" i oktober 2011.   

Marie Golsäter, Filosofie doktor i Omvårdnad, försvarade framgångsrikt sin avhandling "Hälsokurvan som pedagogiskt redskap vid hälsosamtal inom barn- och skolhälsovård" i mars 2012.

Gregor Maxwell, Filosofie doktor i Handikappvetenskap, försvarade framgångsrikt sin avhandling "Bringing more to participation — participation in school activities of persons with disability within the framework of the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY)" i juni 2012.

Stefan Nilsson, Filosofie doktor i Omvårdnad, försvarade framgångsrikt sin avhandling "KomHIT - att underlätta sjukhusbesök för barn med kommunikationssvårigheter" under 2010.

Ylva Ståhl, Filosofie doktor i Omvårdnad, försvarade framgångsrikt sin avhandling "Barnhälsodataprojektet — Vilken hälsoinformation om varje barn ska elektroniskt registreras?" i april 2012.

CHILD gratulerar även...

Noomi Carlsson, Filosofie doktor i Medicinsk Vetenskap. Noomi Carlsson arbetar för landstinget i Jönköpings Län och har som doktorand utifrån Linköpings Universitet varit aktiv i forskargruppen CHILD. I augusti 2012 försvarade hon  framgångsrikt sin avhandling "A Zero-vision for Children's Tobacco Smoke Exposure, Tobacco prevention in Child Health Care" vid Qulturum i Jönköping.

För foton Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2012-09-27