Stort intresse för konferens om autism

Ann Simmeborn Fleischer föreläser om autism

Många kom för att ta del av konferensen om autimsliknande tillstånd som CHILD arrangerade i september. Den 21, 23 och 24 oktober visas föreläsningarna i Kunskapskanalen.

Måndagen den 24 september bjöd CHILD, genom Ann-Katrin Swärd, in till en konferens om autismliknande tillstånd. Inbjudna föreläsare var Theo Peeters, Hilde De Clercq och Ann Simmeborn Fleischer.

Föreläsningen filmades av UR och kommer att visas på kunskapskanalen söndagen den 21 oktober med start kl 10. Därefter kommer den att finnas tillgänglig på urplay.se, ur.se och itunesU.

Föreläsningen lockade många åhörare, varav  hälften var studenter från en kurs i specialpedagogik. Andra besökare kom från Sandviken, Stockholm, Malmö, Borås och Nässjö.  Ann Simmeborn Fleischer blev också intervjuad i SVT's regionala nyheter om sitt forskningsområde.

Föreläsningarna startade med Hilde De Clercq (klicka på namnet för att se föreläsningen) som har skrivit flera böcker inom ämnet bland annat: Mamma, är det där ett djur eller en människa? och Autism från insidan. Hilde arbetar vid Opleidningscentrum Autisme i Belgien. Hon har deltagit i konferenser över hela världen och föreläser om den ”kognitiva stilen” hos personer som har en diagnos inom autismspektrumet och även samverkandet mellan föräldrar, barn och professionella. Dagens andra talare var Ann Simmeborn Fleischer som är doktorand inom Handikappvetenskap inom forskningsmiljön CHILD här på HLK. Anns föreläsning fokuserade på studerande på högskolan med diagnosen Asperger och om den support de får är ett stöd eller en begränsning. Sista talaren för dagen var Theo Peeters, som är en ledande belgisk forskare inom autism och har publicerat flera vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet som översatts till flera språk.

Sammanfattningsvis blev dagen mycket lyckad och flera har hört av sig för att tacka för en givande dag.

Text: Izabelle Andersson, informatör på HLK

2012-10-23