Workshop: forskning om neuropsykiatriska funktionshinder

Nätverket Forskning om NeuroPsykiatriska Funktionshinder inom Humaniora och Samhällsvetenskap (NPFHS) vill ha mötesplatser för forskare och doktorander kring teorier och teoriutveckling inom samhälls-och humanistisk forskning om neuropsykiatriska funktionshinder. Därför bjuder man in till en workshop i februari 2013.

Nystartat nätverk

Det nystartade svenska forskningsnätverket Forskning om NeuroPsykiatriska Funktionshinder inom Humaniora och Samhällsvetenskap (NPFHS) bjuder i samarbete med Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, in till en dagsworkshop i Uppsala den 22 februari, 2013. Man vill skapa en mötesplats för forskare och doktorander verksamma i Sverige kring teorier och teoriutveckling inom samhälls- och humanistisk forskning om neuropsykiatriska funktionshinder.

Deltagande i workshopen är gratis. Språket på workshopen är huvudsakligen svenska/”skandinaviska”, men paper och presentationer på engelska är välkomna.

Nätverksansvariga:

  • Jenny Bergenmar, Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
  • Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Sociologiska institutionen, Umeå universitet
  • Ann Simmeborn Fleischer, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings högskola (CHILD-doktorand)


Syftet med nätverket:

Syftet är att samla och inventera en del av den forskning som pågår inom humaniora och samhällsvetenskap på området neuropsykiatriska funktionshinder. För att skapa bättre kontakter nationellt och internationellt vill vi på denna konferens undersöka intresset för ett nationellt nätverk för forskning om neuropsykiatriska funktionshinder inom hum-sam området. Vilka speciella problem, metoder och utmaningar har vi inom våra respektive forskningsfält? Jenny Bergenmar, Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Ann Simmeborn Fleischer tillsammans med Rafael Lindqvist (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet)bjuder in till en en-dags workshop. För att göra nätverksträffen mer som en konferens med forskningsanknytning så kan ni skicka in ett paper för presentation.

1st Call For Papers Sociologiska institutionen

För mer information, kontakta:
Ann Simmeborn-Fleischer, CHILD

2012-11-28