Ny avhandling om elever med autismspektrumtillstånd och delaktighet i skolmiljö

Föreställ dig att inte kunna känna igen dina klasskamrater, eller uttrycket i din lärares ansikte. Är hon glad eller arg på dig? Sådana situationer råkar elever med autismspektrumtillstånd (AST) ofta ut för i grundskolan. Den 23 januari försvarar CHILD-doktoranden Marita Falkmer sin avhandling om elever med AST och deras egen upplevelse av delaktighet i skolan.

Marita Falkmer är specialpedagog med inriktning mot barn och ungdomar inom autismspektrum.

- Min avhandling handlar om grundläggande förutsättningar för delaktighet i sociala samspel samt om observerad och upplevd delaktighet i svenska grundskolor hos elever med Autismspektrumtillstånd (AST), t.ex. autism eller Aspergers syndrom, berättar CHILD-doktorand Marita Falkmer.

En inkluderande skola - för alla?

Elever med autismspektrumtillstånd upplever många saker annorlunda.
- AST kännetecknas av begränsningar inom tre områden; socialt samspel, kommunikation och föreställningsförmåga.
Resultaten från Marita Falkmers sju studier speglar en ganska mörk bild av hur delaktiga elever med AST är i svenska grundskolan, men avhandlingen presenterar också positiva resultat och diskuterar möjliga åtgärder som kan leda till större delaktighet i grundskolan. Marita Falkmer själv menar att nyckeln är kunskap.

Nyckeln är kunskap och vilja

Det är lätt att glömma att elever med AST som är så kompetenta inom så många områden, kan ha grundläggande svårigheter som t.ex. att känna igen andra eller förstå ansiktsuttryck. Därför krävs det att man gör individuella kartläggningar som fångar elevens upplevelse av skolan och hur AST påverkar eleven kognitivt och socialt.
-Om du har en elev med AST i din klass krävs det inte bara insikt i elevens situation, det krävs också kunskap om hur AST påverkar elevens sätt att tänka och förstå. Kunskap är nyckeln till inkluderande skolor för dessa elever, menar Marita Falkmer.
- Och tyvärr räcker det inte bara med kunskap, man måste också vara villig att ta konsekvenserna av vad man ser och anpassa klassrumsstrategier utifrån denna insikt.

Välkommen till disputation

Marita Falkmer försvarar sin doktorsavhandling inom handikappvetenskap "From Eye to Us: Prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions" onsdagen den 23 januari 2013 kl. 13.15 i Hb116 på Högskolan för Lärande och Kommunikation. Opponent är professor Sven Bölte, Karolinska Institutet.

Länk till avhandlingen i fulltex

Marita Falkmer har varit doktorand i handikappvetenskap inom Högskolan i Jönköpings samarbete med Institutet för Handikappvetenskap (IHV).

Marita Falkmer i media

Marita Falkmer intervjuades i SVT Rapport i samband med disputationen. Även SR P4 Jönköping (8:48 in i inslaget) uppmärksammade händelsen.

2013-01-08