CHILD-professor till Singapore

Den svenska Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har beviljat professor Karin Enskär ett stipendium för att delta i programmet Excellence in Teaching hösten 2013 med placering på National University of Singapore.
- Det betyder mycket för min framtida forskning och för vår forskargrupp CHILD att få den här möjligheten, säger Karin Enskär.

Karin Enskär är professor i Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har länge velat få möjligheten att arbeta en sammanhängande period vid ett prestigefyllt universitet av hög internationell kvalitet och respekt.
- Jag ska under höstterminen 2013, undervisa både i egna kurser och i kurser tillsammans med kollegor vid värdlärosätet Alice Lee Centre for Nursing Studies vid National University of Singapore. Det är känns jätteroligt eftersom ALCNS bedriver en grundutbildning av mycket hög kvalitet, berättar hon.

STINT som står bakom stipendiet vill genom att ge svenska högskolelärare internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas.

Karta över campus

Undervisning och utforskning

Forskargruppen ”The chronic disease prevention and management research group” ligger i framkant med sin forskning inom Omvårdnadskunskap på ALCNS och inom den ska Karin Enskär både lära och bidra med sina erfarenheter.
- Jag kommer att undervisa inom Omvårdnadsprogrammet, ingå i forskargruppen och också försöka hitta ett gemensamt forskningsintresse för Hälsohögskolan i Jönköping och University of Singapore. Det blir en spännande utmaning!

Det finns också många frågor att besvara.
- Genom att delta i planering och genomförande av undervisningen på ALCNS är det meningen att jag ska få en förståelse för hur de upprätthåller hög utbildningskvalitet. Hur bedrivs utbildningen? Vilken syn har man på vad ”god” utbildning innebär? Hur rekryteras personal och studenter? Vilka karriärmöjligheter finns? Hur arbetar man med den ”tredje uppgiften", det vill säga att dela med sig av sin kunskap (public outreach/science outreach) genom utåtriktade och uppsökande verksamheter? Jag kommer att få mycket inspiration och många spännande svar - de lovar jag att ta med mig hem till CHILD och Hälsohögskolan!

Mer om stipendiet

2013-01-29