Ny doktorand i specialpedagogik inleder på Vanderbilt

Madeleine Sjöman är nyantagen CHILD-doktorand i specialpedagogik.
- Mitt forskningsprojekt handlar om hur förskolans miljö kan bidra till barns psykiska hälsa och hur förebyggande insatser kan skydda mot psykisk ohälsa hos barn.
Den nya doktoranden har redan börjat samla in data och ska i höst inleda observationsstudier på förskolor.
- Men först ska jag under våren åka till Vanderbilt university i USA och studera olika metoder för observationsstudier. Det blir spännande!

Madeleine Sjömans forskningsområde handlar om vilka olika faktorer i förskolan som bidrar till barns engagemang, som i sin tur bidrar till barns psykiska hälsa. Forskningen ska också handla om huruvida förskolemiljön i sig kan motverka psykisk ohälsa.
- En viktig prediktor för psykisk hälsa, enligt tidigare studier, är barns delaktighet och engagemang i förskolans vardag, förklarar Madeleine Sjöman, som själv har lång erfaranhet av att arbeta med barn i skolmiljö.
- Små barns engagemang i förskolan visar sig i hur barnen interagerar med förskolans personal, andra barn och med lekmaterialet på ett utvecklingsbefrämjande, och i sammanhanget lämpligt sätt.

Ihärdighet viktig för hälsa

Barns ihärdighet har visat sig ha en viktig betydelse för barns engagemang och är en bidragande faktor till psykisk hälsa. Samtidigt kan beteendeproblem som stora koncentrationssvårigheter, stark tillbakadragenhet och aggressivitet vara symtom på psykisk ohälsa och hindra barnets engagemang och möjlighet att delta i förskolans vardag.
- Avhandlingen ska utgå från ett specialpedagogiskt perspektiv vilket innebär en fokusering på alla barns möjlighet till engagemang och delaktighet i förskolan.

Forskningsprojektet Madeleine Sjöman arbetar med pågår under tre år och är ett samarbete mellan Högskolan i Jönköping och Jönköpings läns landsting. Det finansieras av Socialstyrelsen.

För ytterligare frågor om Madeleine Sjömans forskning, maila: madeleine.sjoman@hlk.hj.se

2013-02-06