"Skolorna upptäcker inte de särbegåvade"

Roland S. Persson, professor i pedagogisk psykologi, har i SVT:s Aktuellt uttalat sig kritiskt mot att skolorna inte upptäcker de särbegåvade eleverna, som ofta har svårt att hitta sin plats i skolan.

Enligt CHILD-professor Roland S. Persson är två procent av alla skolelever särbegåvade, det vill säga har en hög IQ och lär sig ovanligt snabbt.
Många av dessa barn har problem i skolan. Persson säger i en intervju i Aktuellt den 25 mars att:
– Min forskning har visat att skolorna inte upptäcker de här barnen. Lärarna behöver utbildning för att förstå de här barnen.
Se hela intervjun

2013-04-03