Eva Björck-Åkesson får ledningsuppdrag inom Vetenskapsrådet

CHILD-professor Eva Björck-Åkesson har utsetts till huvudsekreterare för VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté.

Som huvudsekreterare för VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté kommer Eva Björck-Åkesson ha vetenskapligt ansvar för kommitténs verksamhet och tillsammans med ordföranden leda arbetet, samt ingå i Vetenskapsrådets strategiska ledningsgrupp.

Utbildningsvetenskapliga kommittén ansvarar för forskning med relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. Ämnesråden och kommittéerna fördelar medel till forskning och forskningsinfrastruktur inom sitt verksamhetsområde, med hänsyn till Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor.

Uppdraget som huvudsekreterare är på 75 procent, 3+3 år, och Eva kommer fortsätta vara anställd som professor vid HLK på 25 procent med ett årligt forskningsanslag från VR.

– Jag ser en spännande utmaning i att vidareutveckla den vetenskapliga basen inom utbildningsområdet och känner mig mycket hedrad av att få arbeta med detta uppdrag. Den utbildningsvetenskapliga forskningen i Sverige har en stor utvecklingspotential. Att medverka i den strategiska utvecklingen av den samlade verksamheten vid Vetenskapsrådet är också en intressant och spännande uppgift, säger Eva-Björck Åkesson.

– Detta är roligt både för Eva och för HLK. Det är positivt och glädjande att Eva kommer att bidra till forskning inom det utbildningsvetenskapliga området ur ett nationellt perspektiv, säger Kinna Bellander, ordförande i HLK:s styrelse.

– Jag gratulerar Eva till uppdraget, det är hedersamt för Högskolan i Jönköping att en av våra forskare och akademiska ledare får ett sådant uppdrag vid VR, säger rektor Anita Hansbo.

Text: Eva Hulting

2013-05-03