Disputation i handikappvetenskap

Fredagen den 24 maj disputerar Ann Simmeborn-Fleischer i handikappvetenskap

Titel: "Man vill ju klara sig själv”: Studievardagen för studenter med Asperger Syndrom i högre utbildning "

Tid: 13.15

Lokal: Hb116 på HLK i Jönköping

Opponent: Professor Anders Möller, Ersta Sköndal högskola

Seminariet hålls på svenska

Länk till avhandlingen i fulltext: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:618102

2013-05-16