Halvtid om förskola, interaktion och digitala medier

Den 24 maj har CHILD-doktorand Sara Hvit halvtidsseminarium i pedagogik. Det handlar om förskolor, interaktion och digitala medier.

CHILD-doktorand Sara Hvits forskning handlar om yngre förskolebarns interaktion och "görande" med digitala medier och text. Halvtidsseminariet äger rum den 24 maj kl. 10.15–12.00 i Ha208 på Högskolan för Lärande och Kommunikation.

2013-05-16