1 miljon kronor till See Me - Talk to me!

En grupp CHILD-forskare har fått 1 miljon kronor från Forte för en förstudie om barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård.

Från högskolans pressmeddelande:

En grupp forskare på Hälsohögskolan i Jönköping har fått 1 miljon kronor från Forte (tidigare FAS) för en förstudie om barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård.

Många barn lever med föräldrar som har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, och flera tusen barn förlorar en förälder varje år. Det finns en kunskapslucka om barn som anhöriga, speciellt när det handlar om tidiga insatser på basnivå för alla barn. Under förstudien kommer forskarna att utveckla och testa mätmetoder, rutiner och utbildning som förbereder inför forskningsprojektet ”See Me – Talk to Me!”

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet, som forskarna ska söka pengar för under 2014, handlar om att tidigt kunna upptäcka och hjälpa de barn som behöver stöd. Den första fasen (”See Me”), kommer att identifiera de barn vars föräldrar är fysiskt sjuka eller oväntat dör. Den andra fasen (”Talk to Me”), kommer att tillhandahålla och utvärdera vilken vård, information och stöd som erbjuds barnen. Den tredje fasen innebär en bedömning av vilka som behöver utökat stöd.

Huvudansvarig för projektet är Karin Enskär, Professor i omvårdnad vid Hälsohögskolan. Övriga forskare är: Marie Golsäter, Universitetslektor, Jönköpings läns landsting och Hälsohögskolan, Susanne Knutsson, Universitetslektor, Högskolan i Borås, Mats Granlund, Professor i handikappvetenskap och psykologi vid Hälsohögskolan och Boel Andersson-Gäre, Professor, Jönköpings läns landsting och Hälsohögskolan Jönköping.

För mer information kontakta Karin Enskär.

2013-08-14