Disputation i Omvårdnad vid KI

CHILD-medlem Regina Ylvén har disputerat i Omvårdnad vid Karolinska Institutet. Regina Ylvén har länge funnits med i CHILD:s nätverk och hela CHILD-gruppen säger grattis till doktorsexamen!

Regina Ylvén försvarade framgångsrikt sin avhandling Factors facilitating family functioning in families of children with disabilities - in the context of the Swedish Child and Youth Habilitation Service.
Nu i dagarna har Regina Ylvén inlett sin anställning vid Mälardalens högskola med ett treårigt projekt ”Samordnat föräldrastöd” finansierat av Arvsfonden, och med undervisning på socionomprogrammet. Hon jobbar också på Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA) där hon gör en kunskapsöversikt gällande samordnat föräldrastöd för familjer med barn med flerfunktionsnedsättningar.

För mer information, kontakta Regina Ylvén.

Länk till avhandlingen i fulltext: http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41467

 

2013-08-14