CHILD i Slovenien

Den internationella skolsköterskekonferensen ägde i år rum i Slovenien. Från Sverige och Hälsohögskolan deltog bland annat Marie Golsäter. Läs hennes reseberättelse.

I slutet av juli deltog jag i The 17th Biennial School Nurses International Conference 2013 i Ljubljana, Slovenien.

Denna internationella skolsköterskekonferens äger rum vart annat år på olika platser i världen och denna gång var det Slovenien och dess sjuksköterske- och barnmorskeföring som stod som värd. Temat för konferensen var ” A force for change – nurses in the front line of the health system”.

I Slovenien finns för närvarande inga sjuksköterskor som arbetar direkt som skolsköterskor utan de är anställda på vårdcentralerna och arbetar delvis mot skolan. Tidigare hade det i Slovenien funnits sjuksköterskor som arbetat direkt med eleverna i skolan och konferensen sågs som ett sätt att sätta fokus på denna viktiga sjuksköterskeroll. Den första Internationella skolsköterskekonferensen ägde rum i England 1981 och för initiativet stod då skolsköterskan Mary Henley, som några år tidigare flyttat från England till USA. Mary Henley reste från USA tillsammans med en grupp skolsköterskor och besökte sina tidigare kollegor i England. Skolsköterskorna från England respektive USA delgav varandra erfarenheter och föreläste för varandra och det var startpunkten för denna konferens som nu ägde rum för sjuttonde gången. Mary Henley, nu 90 år gammal, var på plats också i år och deltog både i invigningen och i stora delar av programmet.

I konferensen deltog cirka 140 skolsköterskor från 17 olika länder och från Sverige var vi 11 deltagare. Konferensen bjöd på ett mycket varierande innehåll där det både var föreläsningar för hela konferensen men också parallella seminarier med föreläsningar där det gavs möjlighet att diskutera utifrån deltagarnas olika erfarenheter. Just att få möta kollegor från hela världen var en mycket givande del av konferensen. Det var spännande att få höra om och diskutera hur arbetet för att främja barns hälsa kan utformas på olika sätt utifrån de olika ländernas förutsättningar och behov. Föreläsningarna omfattade bland annat hälsorådgivning på nätet, skolsköterskans roll i hälsoutbildning, hälsa och hälsoproblem hos barn och ungdomar med mera, och det var en bra blandning av nationella och internationella presentationer. Gruppen från Sverige stod gemensamt för 6 presentationer och två postrar. Jag deltog med presentationen ”What are they talking about and how? A description of school nurses and children's conversation about health and lifestyle”.

Marie Golsäter

marie.golsater@hhj.hj.se

2013-09-25