Grattis, Karin Bertills!

Vi säger grattis och välkommen till CHILD till Karin Bertills på Högskolan för Lärande och kommunikation som av Sunnedahls handikappfond tilldelats 200 000 kronor!

Karin Bertills forskningsprojekt "Elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa - lärares arbetssätt, betygsättning och elevers självtillit" har tilldelats 200 000 kronor av Sunnerdalhs handikappfond.

Jag ska undersöka relationerna mellan elevers självtillit och lärares arbetssätt och förmåga att undervisa, bedöma och betygssätta elever i behov av särskilt stöd. För lärare i ämnet Idrott och hälsa som undervisar elever i behov av särskilt stöd är det konfliktfyllt att inkludera och sedan betygsätta eleverna, berättar Karin Bertills.

Studien, som inleds i januari 2014, är en komparativ enkätstudie om undervisningens inverkan på delaktighet samt om det finns orsakssamband i förhållande till bedömning och betyg i ämnet Idrott och hälsa.

Karin Bertills kommer att medverka i forskningsmiljön CHILD, där professor Mats Granlund blir handledare.

Mer information? Kontakta Karin Bertills
Mer om Sunnerdahls handikappfond

2013-09-26